Przejdź do treści

Enneagram

Współcześnie enneagram odnosi się do systemu analizy osobowości, który składa się z diagramu i 9 struktur charakteru.
Ta siatka osobowości odsyła nas do Palo Alto w Kalifornii do lat 70-tych XX wieku. Enneagram daje nam narzędzia, by lepiej zrozumieć siebie i innych.
Dokładniej proponuje nam 9 archetypów, by odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jestem? Kim jest drugi człowiek? Jak możemy się lepiej porozumieć?
Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych i niekompletnych informacji na temat 9 typów psychologicznych enneagramu. Są one siłą rzeczy karykaturalne, ponieważ są to tylko krótkie streszczenia, nie oddające subtelności modelu.

Jedynki chcą ulepszyć świat. Są perfekcjonistami, lubią dobrze wykonaną pracę i posiadają wyostrzone poczucie moralności. Są krytyczni wobec siebie i innych.

Enneatyp 2

Dwójki, by czuć się kochane, myślą, że najpierw muszą same kochać. Chcąc zaspokoić ogromne potrzeby uczuciowe i aprobację, pomagają innym, by w zamian być kochanym i docenianym. Lubią służyć innym, ich uwaga skierowana jest na potrzeby innych. 

Enneatyp 3

Trójki uważają, że świat kocha je za ich wyniki. Skoncentrowani na wyznaczonych sobie celach, potrafią być bardzo skuteczni i zawsze znajdą sposób, by osiągnąć swój cel. Przywiązani do swojego wizerunku, są dobrymi przywódcami, trenerami, sprzedawcami czy kapitanami drużyn.

Enneatyp 4

Czwórki szukają ideału. Lubią silne emocje i przeżycia. Teatralni, nostalgiczni, wrażliwi i artystyczni, wyrażają kreatywność w różnych dziedzinach życia. Lubią być oryginalni i autentyczni.

Piątki potrzebują zrozumieć otaczający ich świat, na pierwszym miejscu stawiają intelekt a nie emocje. Lubią trzymać się na dystans, analizować całość sytuacji, często wolą obserwację niż uczestnictwo.

Szóstki skupiają się na niebezpieczeństwie i poświęcają dużo czasu na ochronę. Są lojalni wobec ludzi i spraw, które są dla nich ważne. Lubią jasne sytuacje.

Siódemki korzystają z życia. Mają dużo planów, pomysłów i ochoty, dzięki którym są w ciągłym ruchu. Lubią żartować i pociągają je nowości. 

Enneatyp 8

Ósemki szanują siłę fizyczną i psychiczną, są bezpośredni i energiczni. Często bronią innych, nie mają problemu z wyrażaniem własnej złości czy konfrontacją z innymi. 

Enneatyp 9

Dziewiątki lubią harmonię, wolą działać na spokojnie niż pod presją. Potrzebują czasu, by zacząć działać, ale gdy już to nastąpi, potrafią być bardzo skuteczni. Łatwo przychodzi im postawienie się w sytuacji drugiej osoby, unikają konfliktów.

Podtypy

Podtypy odpowiadają naszej automatycznej reakcji w sytuacji przetrwania, w relacji z drugą osobą twarzą w twarz i naszemu socjalnemu zachowaniu w grupie. Zupełnie nieświadomie jesteśmy sterowani jednym z nich w naszym życiu codziennym i w kontaktach z innymi. Zrozumienie naszego podtypu niesie ogromną moc w rozwijaniu samoświadomości, polepszeniu relacji z bliźnimi i w uwolnieniu się od ego. Barwna i konkretna analiza podtypów pozwala również na zgłębienie niuansów każdego z dziewięciu typów osobowości. Typy wskazują nam motywacje, a podtypy odzwierciedlają nasze naturalne popędy, które kierują nami każdego dnia.

Podtyp samozachowawczy kieruje naszą potrzebą bezpieczeństwa i zaopatrzenia materialnego, włączając w to pożywienie, schronienie, ciepło i relacje z bliskimi.

Podtyp seksualny kieruje naszą seksualnością, relacjami intymnymi i witalnością.

Podtyp socjalny kieruje się potrzebą przynależności do większej grupy: firmy, stowarzyszenia, wspólnoty.

Poznaj nasze szkolenia